Islam don't say

jsavo posted on Apr 17, 2012 at 07:35AM
Don't say " Okay " , say " INSHAH'ALLAH " ♥
Don't say, " Wow " , say " SUBHAN'ALLAH " ♥
Don't say " Great " , say " MASHAH'ALLAH " ♥
Don't say " I'm fine " , say " ALHAMDULILLAH " ♥
Don't say " THANKS " , say " JAZAK'ALLAH KHAIR " ♥
Don't say " Take care or bye " , say " FIE AMAN ALLAH " ♥
Don't say " Hello " ' say " ASALAM'UALAKUM WA RAHMATULAh " ♥

Islam 4 balas

Click here to write a response...
hampir setahun yang lalu angelmahi said…
Maashah'allah
hampir setahun yang lalu jsavo said…
smile
JAZAK'ALLAH KHAIR
hampir setahun yang lalu khushi398 said…
jazak'Allah khair
hampir setahun yang lalu truth76 said…
ما شاء الله