talia al ghul Updates

an icon telah ditambah: Talia al Ghul hampir setahun yang lalu by Tripod75
a photo telah ditambah: Talia al Ghul hampir setahun yang lalu by Tripod75
a video telah ditambah: The Dark Knight Rises - Talia al Ghul hampir setahun yang lalu by jennifreitas2
a video telah ditambah: Between the Pages : SPOILER! The Dark Knight Rises 2012 - Marion Cotillar hampir setahun yang lalu by jennifreitas2
fan art telah ditambah: Damian and Talia hampir setahun yang lalu by jennifreitas2